Sociosanitària

Atenció a persones en situació de dependència

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Denominació: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Codi: SSCS0208

Família Professional: Serveis socioculturals a la comunitat

Nivell de qualificació professional: 2


Competència general

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Entorn professional

Se situa en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia.

Desenvolupa la seva activitat professional en el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CATÀLEG MODULAR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Relació de mòduls formatius (MF) i d'unitats formatives (UF)

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96

Copyright © 2017 | Staf, S.L.