Sistemes MicroinformàticsInscriu-te

Curs: Sistemes Microinformàtics

28/02/2019 - 31/07/2019

15:00h a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Curs: Sistemes Microinformàtics

11/02/2019 - 24/07/2019

9:00h a 15:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Denominació: Sistemes Microinformàtics

Codi: IFCT0209

Família Professional: Informática y Comunicacions

Nivell de qualificació professional: 2

Competència general

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per la seva utilització a més de donar suport a l'usuari en el maneig d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d'una organització.

Entorn professional

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits: empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió, dins del departament de microinformàtica. Petites empreses que comercialitzen i / o reparen equips informàtics i software o com a professional autònom.

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CATÀLEG MODULAR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Relació de mòduls formatius (MF) i d'unitats formatives (UF)

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96