Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria


Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Certificat Parcial:

MF0232 -Auditoria 28/03/2019 - 03/05/2019

MF0233- Ofimatica 06/05/2019 - 25/06/2019

MP0075- Practiques 05/07/2019 - 26/07/2019

15:00h a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Últimes places!!

____

Certificat Parcial:

MF0232 -Auditoria 10/04/2019 - 16/05/2019

MF0233- Ofimatica 17/05/2019 - 23/07/2019

MP0075- Practiques 02/09/2019 - 26/09/2019

10:00h a 15:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Denominació: Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria.

Codi: ADGD0108

Família ProfessionGestal: Administració i Gestió

Nivell de qualificació professional: 3

Competència general

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l’arxivament de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d'auditoria.

Entorn professional

Departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada en dependència del cap de comptabilitat. Assessories comptables i fiscals. Societats d'auditoria o auditors individuals.

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CATÀLEG MODULAR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Relació de mòduls formatius (MF) i d'unitats formatives (UF)

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96