FAQ

Preguntes Freqüents

Qui som?

STAF és una empresa de serveis amb una cultura empresarial professional, ètica, innovadora i de qualitat. Prioritzem el tracte personalitzat, l'optimització de recursos i l'assessorament eficaç en matèria de formació.

STAF, Centre de Formació per a la qualificació de recursos humans va iniciar la seva activitat l'any 1987. El seu àmbit d'actuació està especialitzat en l'anàlisi de necessitats formatives, disseny, execució i avaluació, amb el posterior seguiment dels resultats, de cursos i seminaris a mida.

Tenen algun cost per als alumnes els cursos?

Tots són totalment subvencionats

 • FOAP: Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i són prioritàriament per a treballadors en situació d'atur
 • CONSORCI: Programes de formació professional que promou el Consorci per a la formació continua de Catalunya i són prioritàriament per a treballadors ocupats
 • PLAN NACIONAL: Planes de formación, de ámbito estatal, promovido por el Servicio Público de Empleo Estatal y prioritariamente para trabajadores ocupados

Documentació necessària per accedir als cursos

 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Currículum VITAE actualitzat.
 • Full d'inscripció de la OTG actualitzada (DARDO).
 • Còpia compulsada del títol de Secundària o equivalents per els cursos de nivell 2.
 • Còpia compulsada del títol de Batxiller o equivalents per els cursos de nivell 3.
 • Si no tens la titulació demanada, pots accedir a la prova de Competències Claus al nostre centre.
 • La nòmina o el rebut d'autònoms. (Si estàs treballant).

Què és un Certificat de Professionalitat?

És la formació que t'acredita per exercir una professió determinada si no tens altres títols o carnets professionals que t'acreditin la teva qualificació. Consta d'hores lectives sobre la matèria (CEN), pràctiques professionals no laborals (MP) i, si els subvenciona el SOC, d’un mòdul obligatori entre 10 i 40 hores de Formació complementària (FCO)

De quant temps disposo per fer el curs?

Els certificats de profesionalitat regulats per la 34/2008 regula la Certificació Parcial Modular, és a dir, que cada mòdul s'aprova de manera independent i no s'ha publicat caducitat, per la qual cosa, sempre que et trovis en situació d'atur pots continuar la teva formació fins aconseguir el Certificat Complet.

Obtindré un títol oficial del Certificat de Professionalitat?

Si, sempre que tinguis valoració positiva en tots i cadascun dels mòduls formatius i realitzis el Mòdul de Pràctiques o sol•licitis l'excepció de les mateixes.

Quina validesa té el diploma del curs?

El diploma de professionalitat acredita de manera oficial la tinença de les competències professionals per a desenvolupar una activitat laboral, es un reconeixement en tot l'estat Espanyol.

Qui pot demanar l’excepció de pràctiques?

Si tens experiència laboral d'almenys 3 mesos amb un mínim de 300 hores treballades en total i durant els últims 5 anys abans de la data de la sol•licitud d'exempció, i que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest mòdul del corresponent certificat de professionalitat. O si has obtingut l'acreditació de totes les unitats de competència d'un mateix certificat de professionalitat a través de les convocatòries del programa 'Acredita't' (www.gencat.cat/ acreditat)

On són vàlids?

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol.

Com puc accedir a aquesta formació?

Cada convocatòria té els seus propis requisits. Comprova-ho en el curs que vulguis inscriure't.

Quina titulació haig de tenir per poder fer un Certificat de nivell 2?

 • Sempre que sigui reconeguda per el sistema d’educació nacional (REGLADA), qualsevol d'aquestes titulacions. Es obligatori entregar la còpia compulsada del títol.
 • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Certificat de professionalitat nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Haver superat la prova d’accés o requisits per als cicles formatius de grau mitjà.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
 • O Realitzar prova de competències clau de nivell 2- a STAF.

Quina titulació haig de tenir per poder fer un Certificat de nivell 3?

 • Sempre que sigui reconeguda per el sistema d’educació nacional (REGLADA), qualsevol d'aquestes titulacions. Es obligatori entregar la còpia compulsada del títol.
 • Títol de batxiller.
 • Certificat de professionalitat nivell 3.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior o complir els requisits.
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • O Realitzar prova de competències clau de nivell 2- a STAF.

I per fer anglès?

Els mateixos requisits que el nivell 2, però no cal compulsar el títol, amb una fotocòpia és suficient.

Què és la còpia compulsada de la titulació acadèmica?

Una fotocòpia del teu títol acadèmic (ambdues cares si les té) validades per un estament públic. El SOC, per mitjà del nostre centre, t'ho fa de forma gratuïta.

No trobo el meu títol. On puc aconseguir un duplicat?

Per obtenir el títol o duplicat dels títols (o certificats) acadèmics oficials us haureu d'adreçar al centre on vareu obtenir aquests estudis i demanar que us en tramitin un duplicat. Previ pagament de les taxes corresponents, us faran entrega d'un resguard provisional amb total validesa i, posteriorment, haureu de recollir en el centre el títol que acredita els estudis realitzats.

En el cas que el centre on haguéssiu estudiat hagués desaparegut, us hauríeu d'adreçar a la Inspecció d'Educació dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament en el territori on s'ubiqués el centre formatiu, i allà us indicaran a quin altre centre s'ha traslladat el vostre expedient per a la seva custòdia i eventuals tràmits posteriors.

Per al vostre coneixement, us facilitem les dades de la Inspecció d'Educació:

Consorci d'Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6 (cantonada Roger de Llúria), 08010 Barcelona. Tel. 93 551 10 00. insbcn@xtec.cat

Què és el DARDO?

És el document d'alta de demanda d'ocupació i et serveix per a trobar treball, millorar el que tens, accedir a cursos subvencionats i tots els serveis del SOC.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96