Confecció i Publicació Web


Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Confecció i Publicació de pàgines web

15/02/2019 - 16/07/2019

09:00h a 15:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Curs: Confecció i Publicació de pàgines web

25/02/2019 - 31/07/2019

15:30h a 20:30h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Document oficial

Descripció

Denominació: Confecció i Publicació de Pàgines Web

Codi: IFCD0110

Família Professional: Informàtica i Comunicacions

Nivell de qualificació professional: 2

Competència general

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

Entorn professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi, com per compte d'altres en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida, que disposin d'infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, a l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica.

CORRESPONDÈNCIA AMB EL CATÀLEG MODULAR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Relació de mòduls formatius (MF) i d'unitats formatives (UF)

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96