Anglès

Nivell Bàsic A1

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Anglès A1

07/01/2019 - 27/02/2019

15:00 a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia,22 entlo.3ª

L'Hospitalet de Llobregat


Complet!!

___

Curs: Anglès A1

02/09/2019-28/10/2019

9:00 a 14:00

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia,22 entlo.3ª

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Copyright © 2017 | Staf, S.L.

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional: Formació i Educació

Denominació: Anglès A1

Codi: SSCE01

Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Objectiu general

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Competència estratègica

Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96